• bvtech

    (@bvtech)


    nếu có hỗ trợ thêm Code để điều chỉnh động rộng menu thì tốt

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Plugin Author pdutie94

    (@pdutie94)

    Mình đang tính cho option này vào phiên bản mới. Cảm ơn bạn!

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • The topic ‘Menu’ is closed to new replies.