Support » Plugin: Woo Viet - WooCommerce for Vietnam » lổi bản 1.4

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Plugin Author Dat Hoang

  (@htdat)

  Hi, sorry bạn, bạn giúp mình update lên 1.4.1 nhé, mình vừa release lại. Thanks.

  pabuzovnqn

  (@pabuzovnqn)

  Thank đã cập nhập hiện chưa thấy vấn đề gì.

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • The topic ‘lổi bản 1.4’ is closed to new replies.