• Tôi nghĩ bạn nên thêm chức năng ẩn nút trên máy tính, chỉ để hiển thị trên mobile sẽ hợp lý hơn

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Plugin Author Pham Thanh

    (@thanhph)

    Cảm ơn bạn!
    Hiện tại đó chỉ là một plugin khá đơn giản. Mình sẽ cố gắng nâng cấp plugin ấy trong thời gian tới

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • The topic ‘Khá ổn’ is closed to new replies.