This plugin hasn’t been updated in over 2 years. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

wp-guifi

Description

Visualitza una llista de nodes operatius i la seva disponibilitat en una zona de guifi(http://guifi.net,la xarxa lliure oberta, alternativa i neutral)

Whishlist

Afegir comprovacions de rangs de zona (zona 10000?)
Llistat de Serveis Operatius de la zona
Comprovar funcionament de la web de guifi.net abans de generar el html
Enllaçar el titol amb la pagina de la zona de guifi.net

Known Issues

register_widget_control DEPRECATED!
si la zona hereda el servidor de gràfiques dels pares no treu res al seleccionar connectivitat.

Screenshots

  • Aquesta segona captura correspòn a la opció de "mostrar connectivitat", on a més de treure la connectivitat del node, també mostra l'estat de cadascuna de les radios
  • Aquesta captura correspòn a la opció de "mostrar connectivitat"
  • Aquesta captura correspòn al widget que permet configurar les opcions des de Appearance / Widgets

FAQ

Com obtinc el identificador de zona ?

El identificador de zona de guifi.net vol dir el id del node drupal que correspòn a la zona. Així per exemple Terrassa te el identificador de manera que http://guifi.net/node/8802 és la seva pàgina de zona. Si la zona te definit un alias com http://guifi.net/Terrassa, caldra buscar aquest id a algun dels enllaços de gestió

Changelog

0.5 – 11/10/2012

Corretgit el bug de ordenació dels nodes
Corretgit bug que deixava buida la catxe del plugin si no podia connectar a guifi.net
Afegits els estats de nodes reservat i esborrat
Afegida descripció de nodes en catala (malgrat que del cnml venen en anglès)
Afegides nous criteris de ordenació : per clients i links

0.4 – 9/6/2010

Corretgit identificador de zona per defecte (88022->8802 Terrassa)
Eliminar cestrencades del codi $enllaços -> $enllacos

0.3 – 27/8/2009

Afegida opcio per ordenar descendent els nodes (per id, alfabetic, per # de aps , per # de devices)
Afegit logo i enllaç a guifi.net encapçalant el formulari de gestió del widget
Passat html de li a table per ajustar amplades de celes (al cap i a la fi es un llistat)
Igualades l’amplada de les celes del resum amb les de la llista de nodes.
Per als supernodes , quan connectivitat es mostren tots els seus devices
Remaquetacio HTML de la llista de nodes, status sempre alineat a la dreta
Afegit parametre call=availability a les imatges de connectivitat per evitar problemes amb versions diefrents de servidors de grafiques.
Corretgida deteccio de supernodes afegint restriccio al xpath (access_points>1) && (devices>1)
Afegit enllaç a la gestió del widget des del llistat de plugins

v 0.2

Afegit Temps de catxe configurable
Afegida opció per anar a buscar la disponibilitat dels servidors de gràfiques o no. Estalviant consultes HTTP
Afegida taula de Resum de Zona
Inicialitzacio de variables per defecte
Afegit Limit de nodes al llistat
Afegit filtre de supernodes
Neteja de cache al actualitzar opcions.

0.1

show me the code!!

Contributors & Developers

This is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Browse the code