WooCommerce Visma Integration

Description

Komplett integration för WooCommerce och Visma eEkonomi.

Features

 • Bokför ordrar
 • Synkroniserar Kunder
 • Synkroniserar Ordrar
 • Synkroniserar Artiklar
 • Mappa olika betalsätt till olika konton
 • Bokför ordrar från EU och övriga världen
 • Automatisk valutakonvertering till SEK

Kräver WooCommerce

Installationsguide

Vänligen följ den länk för installationsguide

Data export till Visma eEkonomi

 • Ordrar
 • Artiklar
 • Kunder
 • Bokföringsdata

Spara tid och pengar med minskad administration

Synkronisera kunder, produkter och ordrar från WooCommerce till Visma eEkonomi.

Contributors & Developers

“WooCommerce Visma Integration” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Changelog

1.15

 • BUGFIX: Bugfix for custom ordernumbers

1.13

 • BUGFIX: Too many decimals in products

1.12

 • Truncate product name if over 50
 • BUGFIX: Too many decimals in vouchers totals
 • BUGFIX: Discount calculation

1.10

 • BUGFIX: Too many decimals in vouchers
 • BUGFIX: Fee handling

1.07

 • BUGFIX: Too many decimals on NetPrice

1.06

 • BUGFIX: Discount percentage fix

1.04

 • BUGFIX: Too many decimals on UnitPrice

1.03

 • Better support for custom shipping methods

1.01

 • BUG: Product syncronization fixed when Visma Article ID is missing
 • Fixer API handling updated