KiotViet Sync

Description

We support you to synchronize data from KiotViet to WordPress website via KiotViet Sync plugin.
Make it easier for you to reach online customers.
Create a WordPress Shop website more easily.
Synchronize inventory data, prices, photos, orders without complicated operations or boring manual tasks.
This plugin will help you
* Connecting with KiotViet is easy
* Synchronize products, orders, goods automatically
* Update inventory, photos, automatic status from KiotViet
* Completely free
Thanks for using our product.
Contact support
Support On Facebook: KiotViet Sync – Support Developers

Installation

 1. Upload “kiotviet-sync.zip” to the “/wp-content/plugins/” directory.
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
 3. Use the plugin via the “KiotViet Sync” menu.

You can also:

 1. Navigate to “Plugins” > “Add New”.
 2. Browse and search for plugins “KiotViet Sync”
 3. Click on “Install Now” button
 4. Click “Activate” to activate the plugin.

FAQ

What is KiotViet?

KiotViet is a POS, supporting users to check inventory, sales and many other utilities.

Does the woocommerce plugin is required?

Yes. Woocommerce is required for KiotViet Sync plugin.

Will it be free forever?

Yes

Reviews

May 26, 2020
Ở bản mới nhất hiện tại 1.2.0, KiotViet viết sai url trong hàm add_menu_page ở line 151, trong file admin/class-kiotviet-sync-admin.php dẫn tới sau khi cài đặt plugin, ko thể truy cập được vào backend cấu hình kiotviet. Mình phải tạm sửa code lại như sau để cho plugin hoạt động được: add_menu_page( 'KiotViet Sync', 'KiotViet Sync', 'manage_options', 'kiotviet-sync', array($this, 'display_plugin_setup_page'), '', '10' ); mong bên bạn fix sớm lỗi này. Thanks! update: lỗi này ko xuất hiện nữa ở web thứ 2 mình cài lên nhưng vẫn bị ở web thứ 1, chẳng hiểu =))
April 25, 2020
Plugin có giao diện đẹp, chuyên nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn lỗi, đối với các sản phẩm có nhiều biến thể. Mỗi lần đồng bộ xong thì hay bị treo server, mất khoảng 5 phút mới có thể truy cập lại được website. Hy vọng có thể cải tiến tốt hơn nữa, dù sao app chính chủ vẫn thích hơn!
August 7, 2019
sau bản cập nhật fix lỗi đã chạy rất tốt tuy đồng bộ hơi lâu 1 chút nhưng vẫn đáng cho 5 sao cám ơn đội phát triển rất nhiệt tình
July 9, 2019
sau khi lấy dữ liệu từ kiotviet về wordpress, người dùng mua hàng trên wordpress thì số lượng hàng tồn kho trên wordpress sẽ thay đổi, nhưng trên kiotviet thì lại không thay đổi theo, có cách nào tự đồng bộ gữa wordpress và kiotviet không?
Read all 4 reviews

Contributors & Developers

“KiotViet Sync” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

Translate “KiotViet Sync” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Changelog

1.0.0

 • Sync products, categories, orders, images
 • Auto update via webhook

1.1.0

 • Update options for sync data
 • Sync data by SKU
 • Update logic for stock
 • Add Sync button by manually

1.2.0

 • Sync product unit
 • Remove info sync product as short description, tag …
 • Update hash image name Kiotviet
 • Update sync fast with product variable
 • Change data type from text to longtext
 • Update hook delete product website
 • Update hook delete category website
 • Fix pricebook and stock with product variable
 • Change prefix order code Kiotviet
 • Fix pricebook expires date
 • Update webhook product simple to variant and opposite
 • Update webhook stock product parent
 • Fix manager customer by branch