Custom account fields

Description

CZ

Doplňuje nové a nastavuje existující položky pro zákaznický (uživatelský) účet pro woocommerce:

 • České a slovenské IČ (IČO), DIČ
 • Slovenské IČ DPH (VAT number 2) pro Slovenskou republiku
 • nastavení telefonu jako nepovinné položky pro woocommerce ve fakturační adrese.
 • podpora pro editaci IČ, DIČ, IČ DPH v administraci v:
  • Uživatelé -> UživatelXY(Upravit) -> Fakturační adresa zákazníka
  • E-shop-WooCommerce -> Objednávky -> ObjednávkaXY(zobrazit(upravit)) -> Fakturační údaje(editace)

EN

Adds new and sets existing customer account fields for woocommerce:

 • Czech and Slovak IČ(IČO) – Company number, DIČ – VAT number(Tax number)
 • Slovak IČ DPH (VAT number 2) for Slovak republic
 • phone number isn’t required for woocommerce billing address.
 • support for editing IČ, DIČ, IČ DPH in the administration (backend):
    * Users -> UserXY(Edit) -> Billing address of the customer
    * E-shop-WooCommerce -> Orders-> OrderXY(show(edit)) -> Billing Information (edit)

FAQ

V případě připomínek, nalezení chyby nás prosím kontaktujte následovně.

Do you have questions or issues with this plugin?

 1. Support Forum
 2. Support

Reviews

Read all 6 reviews

Changelog

1.2

 • CZ
  • podpora pro editaci IČ, DIČ, IČ DPH v administraci obchodu
 • EN
  • support for editing IČ, DIČ, IČ DPH in the administration (backend)

1.1

 • CZ
  • Přidáno IČ DPH pro slovenské firmy
 • EN
  • Added IČ DPH for Slovak companies

1.0

 • CZ
  • Počáteční verze – IČ, DIČ, nepovinné pole Telefon
 • EN
  • Initial version – IČ, DIČ, phone number isn’t required

Contributors & Developers

This is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Browse the code