This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

bg-import | Импортиране на блогове от Blog.bg и Log.bg

Description

Този плъгин (приставка, разширение) е направен, за да направи по-лесно пре върлянето на блогове от различни популярни български блог- остинг услуги в WordPress блогове (в момента само Blog.bg и Log.bg).

Installation

  1. Изтеглете инсталационния файл и го разар ивирайте
  2. Качете разир ивираното съдържание в папката с приставките на вашия WordPress блог (казва се wp-content/plugins/)
  3. Активирайте приставката (плъгина, разширението) в административния панел на WordPress (това е на Plugins страницата)
  4. Активирайте модула, който ви е необ одим от Imports страницата в административния панел на WordPress
  5. Ами това е 😉

Contributors & Developers

“bg-import | Импортиране на блогове от Blog.bg и Log.bg” is open source software. The following people have contributed to this plugin.