WP-AVIM-Reloaded

Plugin này giúp bạn nhúng bộ gõ AVIM vào WordPress chỉ với một cú click…


Minh-Quan Tran (itscaro) 30+ active installations Tested with 4.0.22 Updated 4 years ago

WP-AVIM

This plugin integrates AVIM into your blog in a snap.


Quang Anh Do Fewer than 10 active installations Tested with 2.7 Updated 9 years ago