WordPress.org

Plugin Reviews

WP-etiketter för Bloggar

En enkel plugin för att konvertera WordPress-etiketter till Bloggarlänkar (http://www.bloggar.se). Modifierad att fungera med Bloggar samt översatt

No reviews yet! Be the first to review this plugin!

You must log in to submit a review. You can also log in or register using the form near the top of this page.