WordPress.org

Plugin Reviews

wp-cyr-cho | Конвертира кирилски символи в латиниски

Конвертира кирилски в латиниски символи (по правилата за транслитерация)

1 review
Average Rating
5 out of 5 stars
Благодаря!
By , for WP 3.4.2

Много добър и полезен плъгин! Върши си работата безотказно, конверира и старите ви имена на статии, ако това ви притеснява.

Един от сайтовете, на които работи
1lev.com

You must log in to submit a review. You can also log in or register using the form near the top of this page.