• Bardzo dobra i przejrzysta wtyczka do tworzenia galerii.Bardzo dobry kontakt z twórcą wtyczki.Natychmiastowa pomoc w razie problemów.Wtyczka robi dokładnie to co do niej należy,obsługa jest prosta bez żadnych wynalazków. Bardzo polecam zarówno wtyczkę jak i programistę.

    Very good and transparent plugin for creating the gallery. Very good contact with the creator of the plugin. Immediate help in case of problems. The plugin does exactly what it belongs to, the operation is simple without any inventions. I highly recommend both the plug-in and the programmer.

  • The topic ‘Wtyczka PHOTO VIDEO GALLERY MASTER PRO’ is closed to new replies.