Support » Plugin: Limit Login Attempts Reloaded » Tuyệt vời

  • Plugin đơn giản nhưng hiệu quả, nếu mà có thể điều chỉnh được số lần truy cập và thời gian chặn thì tốt quá.

  • You must be logged in to reply to this review.