Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Plugin Author Dat Hoang

    (@htdat)

    Cảm ơn bạn review!

    > Có thể hỗ trợ Paypal mặc định của Woocommerce không ạ?

    Cụ thể là PayPal nào bạn nhỉ? Bạn gửi link hay screenshot được không?

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • The topic ‘Tốt’ is closed to new replies.