Support » Plugin: Thanh Toán Quét Mã QR » Tốt

  • Với một ứng dụng free thì đây là một plguin vượt qua sự mong đợi.
    Tiếc là Shopee pay không tự điền số tiền như Momo pay.

  • The topic ‘Tốt’ is closed to new replies.