• caothanhliem23764

    (@caothanhliem23764)


    Thật sự là 1 plugin tuyệt vời

    Những đôi khi nhấn vào nút Generate thì còn nhiều nội dung chưa viết ra được theo thẻ H2, và sau đó nó bỏ trống lại đi qua 1 thẻ H2 khác, có 1 số nội dung còn hạn chế chưa viết được nhất là về mảng quần áo thời trang!

    Hi vọng sẽ được cải thiện tốt hơn!

  • You must be logged in to reply to this review.