• hoaibac

    (@hoaibac)


    tôi đã sử dụng nhiều plugin dạng này. nhưng phần lớn trong số chúng gây ra lỗi CLS cao cho web. Plugin của bạn không những không gây ra lỗi mà có giao diện rất hợp lý
    cảm ơn bạn.

  • The topic ‘Rất tốt’ is closed to new replies.