Support » Plugin: WP Helper Lite » Rất tốt

  • Cảm ơn mắt bảo đã ra ứng dụng, góp ý síu là nên tích hợp OA zalo thay vì zalo cá nhân, hoặc có thêm sự lựa chọn là hiển thị OA Zalo hoặc Zalo cá nhân, Cảm ơn các bạn đã phản triển một ứng dụng rất hữu ích cho cộng đồng

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Plugin Author Mat Bao Corporation

    (@matbao)

    Cảm ơn góp ý của Anh @sugucngha,
    OA Zalo là tính năng rất tuyệt vời cho các doanh nghiệp tại VN, chúng tôi xin ghi nhận và sẽ nghiên cứu tích hợp tính năng này WP Helper plugin trong thời gian sớm nhất.

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this review.