Support » Plugin: PVB Contact Form 7 Calculator Add-on » Problem with the correct formula

 • Resolved frododzio

  (@frododzio)


  Hi Petko, could you help me with the formula? The result returns 0…

  Z kim umowa* [select* bank “mBank””PKO BP””ING””Santander”]
  Na jak długi czas zawarta* [number* b “czas zawarcia”]
  Po jakim zobowiązanie zostało spłacone* [number* c “czas spłacenia”]
  Czy była opłata wstępna/przygotowawcza za udzielenie pożyczki/kredytu i w jakiej kwocie?* [number* d “opłata wstępna”]
  Czy była opłata za rozpoznanie wniosku i w jakiej kwocie?* [number* e “opłata za wniosek”]
  Czy było ubezpieczenie pożyczki/kredytu i w jakiej kwocie?* [number* f “ubezpieczenie”]
  Czy była prowizja za udzielenie pożyczki/kredytu i w jakiej kwocie?* [number* g “prowizja za pożyczkę”]
  Czy były inne opłaty/prowizje za udzielenie pożyczki/kredytu i w jakiej łącznej kwocie?* [number* h “inne opłaty”]
  [calculate_button “Oblicz”]
  Kwota roszczenia: [calculation wynik precision:2 “(d + e + f + g + h)*(-((c / b)-1))”]
  [submit “Prześlij do nas”]

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Plugin Author pbosakov

  (@pbosakov)

  Hi, due to a limitation in the tokenizer module, the calculator fails to correctly interpret the minus sign before the parenthesis in your formula.

  To work around that, try changing it to the following:

  [calculation wynik precision:2 "(d + e + f + g + h)*(-1*((c / b)-1))"]

  Hope that helps!

  Yes, thanks a lot

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.