Support » Plugin: Yoast SEO » [Plugin: WordPress SEO by Yoast] SEO score is not correct if keywords including unicode strings

 • The WP SEO by Yoast does not score correclty my posts with unicode strings. Please check this example:

  Title:
  Bán nhà ngõ 466 Đê La Thành, Đống Đa - diện tích 65.4m2, ngõ rộng
  Content:
  Bán nhà ngõ 466 Đê La Thành, Đống Đa. Diện tích 65.4m2. Mặt tiền 5.4m. Hướng Tây. Nhà 2 tầng. ngõ lớn, 2 oto có thể tránh nhau. Cách đường Đê La Thành 70m
  Keywords:
  bán nhà,đê la thành,đống đa

  Result:

  Your focus keyword was found in:
  Article Heading: No
  Page title: No
  Page URL: No
  Content: No
  Meta description: No

  Could you please fix the problems.

  Please use following unicode equivalent for Vietnamese:

  $coDau=array(“à”,”á”,”ạ”,”ả”,”ã”,”â”,”ầ”,”ấ”,”ậ”,”ẩ”,”ẫ”,”ă”,”ằ”,”ắ”
  ,”ặ”,”ẳ”,”ẵ”,”è”,”é”,”ẹ”,”ẻ”,”ẽ”,”ê”,”ề”,”ế”,”ệ”,”ể”,”ễ”,”ì”,”í”,”ị”,”ỉ”,”ĩ”,
  “ò”,”ó”,”ọ”,”ỏ”,”õ”,”ô”,”ồ”,”ố”,”ộ”,”ổ”,”ỗ”,”ơ”
  ,”ờ”,”ớ”,”ợ”,”ở”,”ỡ”,
  “ù”,”ú”,”ụ”,”ủ”,”ũ”,”ư”,”ừ”,”ứ”,”ự”,”ử”,”ữ”,
  “ỳ”,”ý”,”ỵ”,”ỷ”,”ỹ”,
  “đ”,
  “À”,”Á”,”Ạ”,”Ả”,”Ô,””,”Ầ”,”Ấ”,”Ậ”,”Ẩ”,”Ẫ”,”Ă”
  ,”Ằ”,”Ắ”,”Ặ”,”Ẳ”,”Ẵ”,
  “È”,”É”,”Ẹ”,”Ẻ”,”Ẽ”,”Ê”,”Ề”,”Ế”,”Ệ”,”Ể”,”Ễ”,
  “Ì”,”Í”,”Ị”,”Ỉ”,”Ĩ”,
  “Ò”,”Ó”,”Ọ”,”Ỏ”,”Õ”,”Ô”,”Ồ”,”Ố”,”Ộ”,”Ổ”,”Ỗ”,”Ơ”
  ,”Ờ”,”Ớ”,”Ợ”,”Ở”,”Ỡ”,
  “Ù”,”Ú”,”Ụ”,”Ủ”,”Ũ”,”Ư”,”Ừ”,”Ứ”,”Ự”,”Ử”,”Ữ”,
  “Ỳ”,”Ý”,”Ỵ”,”Ỷ”,”Ỹ”,
  “Đ”,”ê”,”ù”,”à”);

  $khongDau=array(“a”,”a”,”a”,”a”,”a”,”a”,”a”,”a”,”a”,”a”,”a”
  ,”a”,”a”,”a”,”a”,”a”,”a”,
  “e”,”e”,”e”,”e”,”e”,”e”,”e”,”e”,”e”,”e”,”e”,
  “i”,”i”,”i”,”i”,”i”,
  “o”,”o”,”o”,”o”,”o”,”o”,”o”,”o”,”o”,”o”,”o”,”o”
  ,”o”,”o”,”o”,”o”,”o”,
  “u”,”u”,”u”,”u”,”u”,”u”,”u”,”u”,”u”,”u”,”u”,
  “y”,”y”,”y”,”y”,”y”,
  “d”,
  “A”,”A”,”A”,”A”,”A”,”A”,”A”,”A”,”A”,”A”,”A”,”A”
  ,”A”,”A”,”A”,”A”,”A”,
  “E”,”E”,”E”,”E”,”E”,”E”,”E”,”E”,”E”,”E”,”E”,
  “I”,”I”,”I”,”I”,”I”,
  “O”,”O”,”O”,”O”,”O”,”O”,”O”,”O”,”O”,”O”,”O”,”O”
  ,”O”,”O”,”O”,”O”,”O”,
  “U”,”U”,”U”,”U”,”U”,”U”,”U”,”U”,”U”,”U”,”U”,
  “Y”,”Y”,”Y”,”Y”,”Y”,
  “D”,”e”,”u”,”a”);

  Thanks,

  http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-seo/

Viewing 1 replies (of 1 total)
Viewing 1 replies (of 1 total)
 • The topic ‘[Plugin: WordPress SEO by Yoast] SEO score is not correct if keywords including unicode strings’ is closed to new replies.