Support » Plugin: TP Image Optimizer » Plugin wasn’t optimazed images

  • Cảm ơn bạn về Plugin này, rất tuyệt vời nhưng hiện tại mình không sử dụng được nó nửa, khi mình bấm vào Optimaze thì chỉ quay vòng vòng và không thể Optimaze 🙂

    Cảm ơn đã hỗ trợ 🙂

Viewing 1 replies (of 1 total)
Viewing 1 replies (of 1 total)
  • The topic ‘Plugin wasn’t optimazed images’ is closed to new replies.