• Plugin tốt và hoạt động nhưng nó hiển thị hình ảnh chặn quảng cáo lớn ở cuối trang mà tôi nghĩ là lỗi. Và cũng vì tùy biến văn bản rất hạn chế và trông kém. Tôi sẽ cho 5 sao nếu những vấn đề này được khắc phục!

  • You must be logged in to reply to this review.