Support » Plugin: Shipping Viet Nam WooCommerce » Plugin rất hữu ích, Rất rất mong admin sẽ có lựa chọn để khách trả ship

  • Plugin rất hữu ích.
    Cảm ơn tác giả. Tuyệt vời hơn nếu plugin này có thể lựa chọn khách trả ship hoặc mặc định khách trả ship. Hiện tại đẩy đơn qua GHTK đều bị để là shop trả ship 🙁

    Rất mong tác giả có thể thêm phần này.

    Thanks again

  • The topic ‘Plugin rất hữu ích, Rất rất mong admin sẽ có lựa chọn để khách trả ship’ is closed to new replies.