• Đây là css mình được chủ plugin chỉ để hiện phone bar trên mobile các bạn dán vào css setting plugin là ok
  `.phone-bar a, .phone-bar {
  max-height: 40px;
  display: block !important;
  line-height: 40px;
  padding: 0px 10px 0px 50px;
  }

 • The topic ‘Plugin ngon nha ae dùng ổn áp’ is closed to new replies.