Support » Plugin: MailChimp Widget » [Plugin: MailChimp Widget] Added Swedish language translation

 • # Copyright (C) 2010 MailChimp Widget
  # This file is distributed under the same license as the MailChimp Widget package.
  msgid ""
  msgstr ""
  "Project-Id-Version: MailChimp Widget 0.6.2\n"
  "Report-Msgid-Bugs-To: http://wordpress.org/tag/mailchimp-widget\n"
  "POT-Creation-Date: 2011-01-16 19:08:40+00:00\n"
  "MIME-Version: 1.0\n"
  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  "PO-Revision-Date: 2012-08-27 12:52+1\n"
  "Last-Translator: Michel Legnered <michel.legnered@gmail.com>\n"
  "Language-Team: Swedish <LL@li.org>\n"
  
  #: lib/ns_mc_plugin.class.php:72
  msgid "Donate"
  msgstr "Donera"
  
  #: lib/ns_mc_plugin.class.php:106
  msgid "What you're trying to do looks a little shady."
  msgstr "Det du försöker föra verkar vara en smula otydligt."
  
  #: lib/ns_mc_plugin.class.php:124
  msgid "MailChimp Widget Settings"
  msgstr "MailChimp Widget Inställningar"
  
  #: lib/ns_mc_plugin.class.php:124
  msgid ""
  "Enter a valid MailChimp API key here to get started. Once you've done that, "
  "you can use the MailChimp Widget from the Widgets menu. You will need to "
  "have at least MailChimp list set up before the using the widget."
  msgstr "Skriv en giltig MainChimp API nyckel här för att komma i gång. När du har lagt in nyckeln kan du använda MailChimp Widget från Widgets-menyn. Du skall ha minst en MailChimp-epostlista upprättad innan du kan använda MailChimp Widget."
  
  #: lib/ns_mc_plugin.class.php:124
  msgid "Save Changes"
  msgstr "Spara Ändringar"
  
  #: lib/ns_mc_plugin.class.php:134
  msgid ""
  "You'll need to set up the MailChimp signup widget plugin options before "
  "using it. "
  msgstr "Du behöver göra inställningar i MailChimp signup widget plugin innan du använder den."
  
  #: lib/ns_mc_plugin.class.php:134
  msgid "You can make your changes"
  msgstr "Du kan göra dina ändringar"
  
  #: lib/ns_mc_plugin.class.php:134
  msgid "here"
  msgstr "här"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:26
  msgid "There was a problem processing your submission."
  msgstr "Det blev ett problem med din registrering."
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:27
  msgid "Join now!"
  msgstr "Gå med nu!"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:28
  msgid ""
  "Thank you for joining our mailing list. Please check your email for a "
  "confirmation link."
  msgstr "Tack för att du går med i vår epostlista. Kolla din e-post för en konfirmationslänk."
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:29
  msgid "Sign up for our mailing list."
  msgstr "Gå med i vår epostlista."
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:31
  msgid "Displays a sign-up form for a MailChimp mailing list."
  msgstr "Visar ett registeringsformulär till en MailChimp epostlista."
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:33
  msgid "MailChimp List Signup"
  msgstr "MailChimp List-registering"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:82
  msgid "General Settings"
  msgstr "Generella Inställningar"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:82
  msgid "Title :"
  msgstr "Titel"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:84
  msgid "Select a Mailing List :"
  msgstr "Välj en epostlista :"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:96
  msgid "This is the list your users will be signing up for in your sidebar."
  msgstr "Det är denna lista dina besökare kommer registera sig på från din sidebar."
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:98
  msgid "Sign Up Button Text :"
  msgstr "Registreringsknappens text:"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:100
  msgid "Personal Information"
  msgstr "Personlig Information"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:100
  msgid ""
  "These fields won't (and shouldn't) be required. Should the widget form "
  "collect users' first and last names?"
  msgstr "Dessa fält är inte (och bör inte) vara obligatoriska. Ska widgetens formulär be om besökarens för- och efternamn?"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:100
  msgid "Collect first name."
  msgstr "Be om förnamn."
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:100
  msgid "Collect last name."
  msgstr "Be om efternamn."
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:102
  msgid "Notifications"
  msgstr "Notifikationer"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:102
  msgid ""
  "Use these fields to customize what your visitors see after they submit the "
  "form"
  msgstr "Använd dessa fält för att ställa in vad dina besökare ska se efter de har skicka formuläret."
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:102
  msgid "Success :"
  msgstr "OK-meddelande"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:102
  msgid "Failure :"
  msgstr "Felmeddelande"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:286
  msgid "First Name :"
  msgstr "Förnamn :"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:294
  msgid "Last Name :"
  msgstr "Efternamn :"
  
  #: lib/ns_widget_mailchimp.class.php:298
  msgid "Email Address :"
  msgstr "E-postadress"
  
  #. Plugin Name of the plugin/theme
  msgid "MailChimp Widget"
  msgstr "MailChimp Widget"
  
  #. #-#-#-#-# plugin.pot (MailChimp Widget 0.6.2) #-#-#-#-#
  #. Plugin URI of the plugin/theme
  #. #-#-#-#-# plugin.pot (MailChimp Widget 0.6.2) #-#-#-#-#
  #. Author URI of the plugin/theme
  msgid "https://github.com/kalchas"
  msgstr "https://github.com/kalchas"
  
  #. Author of the plugin/theme
  msgid "James Lafferty"
  msgstr "James Lafferty"

  http://wordpress.org/extend/plugins/mailchimp-widget/

 • The topic ‘[Plugin: MailChimp Widget] Added Swedish language translation’ is closed to new replies.