Support » Plugin: OT Flatsome Vertical Menu » Plugin không hỗ trợ shortcode ??!

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Xin chào bạn! Hiện tại thì plugin này tác giả chỉ hỗ trợ duy nhất dành cho theme Flatsome bạn có thể tham khảo theme flatsome tại đây https://ihuongdan.vn/share-themes-flatsome-ban-quyen Còn nếu bạn muốn sử dụng plugin này dành cho theme khác thì bạn cần cài có trình UX Builder để có thể thao tác nào. Còn nếu bạn muốn kiểu menu tương tự thì có thể sử dụng plugin Mega Menu nhé.

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • The topic ‘Plugin không hỗ trợ shortcode ??!’ is closed to new replies.