• Plugin này giúp bạn xoá bớt rất nhiều plugin/code: stmp, float menu, class edit, tiny…Riêng với ai xài flatsome/woocomerce thì hạn chế code mua ngay, xem thêm….qua nhiều cho 1 plugin.
    Admin hỗ trợ cực kỳ nhiệt tình.

    – This plugin help you to reduce many plugin : stmp for email, float menu (easy to adjust), classic editor, tiny editor, buy now….
    Hope you guy try to use, especially for flatsome/ woocomerce website.

  • The topic ‘Plugin cực xịn – Best for user’ is closed to new replies.