• Tôi đã dùng Edge Cache HTML via Cloudflare Workers cho nhiều site wp và nhận thấy nó tăng tốc và giảm tải server rất tốt

  • The topic ‘Plugin cache đáng để sử dụng’ is closed to new replies.