Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Plugin Author Quý Lê 91

    (@quyle91)

    Bạn vào Tool-> administrator z-> sercyrity-> disable file edit -> tắt là dc nhé.
    Phiên bản sau mình sẽ mặc định tắt cái này đi để tránh phiền.

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • The topic ‘Phiên bản 2.8.8’ is closed to new replies.