Support » Requests and Feedback » Obrażanie na forum wordpress.org.pl

 • kokbar

  (@kokbar)


  Traktowanie użytkowników na forum wordpress.org.pl
  pozostawia wiele do życzenia
  są użytkownicy:Wyśmiewani,obrażani w sensie nazywania ich idiotami,leniami itp itd.Po wpisaniu prośby o pomoc ginie ona w tłumie innych.Więc user powraca odświeża post i tytm samym dostaje ostrzeżenia
  TO SKANDAL,aby Forum polskiego wsparcia dla takiego skryptu potężnego jak WordPress tak traktowało użytkowników,a administracja nie reagowała prawidłowo na apele użytkowników ze są obrażani.tylko ich popierała.Widać administrator młokos nie dojrzał do administrowania takim forum ,na którym są nie tylko zwykli uzytkownicy ,ale i poważne osobistości,którzy już zrezygnowali z posiadania strony bloga o tym skrypcie,gdyz nie mogą uzyskać pomocy,bo ich traktuje sie tam jak zwykły śmieć
  Nie tak dawno obrażono tam użytkownika wyśmiewając go i obrażając wrezz nazywając idiotą,po zgłoszeniu tego głownemu administratorowi został wyśmiany i ukarany za to ze opisał wszystko na forum ,pokazując innym jak Go potraktowano-Usunięto ten wpis,ocenzurowano obrażliwy post wobec niego i dodatkowo wszystko przekręcono zwalając wine na niego…
  Administrator zamiast ukarać moderatora poparł go ze ten ma racje,bo nie prosi sie po kilka razy o to samo(jak nie prosić skoro wszystko ginie)
  Otóż Użytkownicy są obrazani,moderator na apele o fakcie reaguje popierając starych bywalców twierdząc ze im wolno.bo oni maja duzo postów i są częścią redakcji.to skandal.co z tym zrobić?aby użytkownicy otrzymywali należny im szacunek.Mój znajomy jest osobą szanowaną i na stanowisku ,a został tam dosdłownie zmieszany z błotem.Administrator o dżwięcznym nicku fanatyk ,zamiast ukarac moderatora andhy mianował go dodatkowo redaktorem naczelnym ha ha potym jak poparł użytkownków którzy traktują ludz jak śmieci itp itd.zarejestrujcie sie i proście czesto o pomoc a zostaniecie ukarani ,wyśmiani i zmieszani z błotem
  Najpopularniejsza odpowiedz to odpowiedż Kowalika “Ręce opadają” ha ha i nazywanie ludż leniami zapomniał widać wół jak cielęciem był,a przeciez nie każdy umie znależć wszystko w necie odnośnie skryptu wordpress.trzeba wiedzieć co szukać..ale nieeeeeeeee tam zamiast podpowiedzieć-to sie ludzi wyśmiewa ,obraża,krytykuje i wyzywa..Szkoda słow..

  TO gdzie szukać pomocy dla własnego skryptu jakim jest WORDPRES?Skoro na forum wsparcia można tylko zostać OPLUTYM!Czy ktoś tym sie zajmie i to zmieni?

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • MichaelH

  (@michaelh)

  Google translation

  Treatment of the forum members wordpress.org.pl
  leaves much to be desired
  users are: ridiculed, insulted in the sense of naming them idiots, etc itd.Po type leniami requests for assistance, it killed the crowd back innych.Więc user refreshes tytm the post and gets a warning
  It is scandalous that the Forum Polish support for such a powerful script, like WordPress so treat the users and the administration did not respond properly to calls from members are obrażani.tylko their popierała.Widać Administrator colt is not ripe for the administration of such a forum in which they are not only ordinary users but significant personalities who have already resigned from the blog about this script, because can not get help, because there they are treated as ordinary trash
  Not so long ago there’s obrażono mocking and insulting him, calling wrezz idiot, after notification of the principal administrator has been ridiculed and punished for it with everything described in the forum, showing another how he was treated-deleted this entry, censored post abusive to him and also all przekręcono zwalając wine for him …
  Administrator rather than to punish him with a moderator has supported this is right, because I did not ask after a few times about the same (as to ask if everything is not lost)
  Now, users are offended, the moderator responds to calls for support of the fact the old regulars arguing with them wolno.bo they have a lot of posts and are part of redakcji.to skandal.co do with it? Users to receive their due szacunek.Mój friend is a respected and the position and has been there dosdłownie mixed with the resonant błotem.Administrator nick fanatic, rather than punish the moderator andhy also appointed him editor of ha ha potym as endorsed użytkownków who treat human waste, etc. as itd.zarejestrujcie August and often ask for help and you will be punished , laughed and mingled with the mud
  The most popular answer is the answer Kowalik “Hands fall” ha ha i forgot to call human leniami see bull calf was like and yet not everyone knows how to find everything in the script on necie wordpress.trzeba know what to look for .. but nieeeeeeeee there instead of a prompt-August humans ridicules, insults, criticizes and challenges .. shame of words ..

  TO where to get help for his own script, which is Wordpres? Once on the support forum can only be OPLUTYM! Does anyone take this in August and this will change?

  Note: moving to Requests and Feedback

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • The topic ‘Obrażanie na forum wordpress.org.pl’ is closed to new replies.