Support » Plugin: Button contact VR » Nút trò chuyện facebook không hiển thị

 • lumberland

  (@lumberland)


  Gửi AD
  Nút trò chuyện facebook không hiển thị, các nút còn lại ok
  Fix được lỗi này nữa là tuyệt vời. ( và nếu gôm lại thành group khi click vào bung ra thì tuyệt vời hơn nữa )
  Trân trọng!

 • You must be logged in to reply to this review.