Support » Plugin: Button contact VR » Nút trò chuyện facebook không hiển thị

  • Gửi AD
    Nút trò chuyện facebook không hiển thị, các nút còn lại ok
    Fix được lỗi này nữa là tuyệt vời. ( và nếu gôm lại thành group khi click vào bung ra thì tuyệt vời hơn nữa )
    Trân trọng!

  • The topic ‘Nút trò chuyện facebook không hiển thị’ is closed to new replies.