Support » Fixing WordPress » My text disappears (2.7)

  • My text disappears when I press publish.
    Example:
    “Russens hovedstyre 2009 ble satt etter en lang prosess med sanking av stemmer og gjennomføring av intervjuer. Konkurransen var hard, men tilslutt ble en spredt gjeng samlet til en herlig introduksjonshelg arrangert av ROK. Vi har møter hver uke hvor diverse saker blir tatt opp, planlagt og gjennomført, og fremgangen kan du følge her på vår hjemmeside.”

    When i press publish, all text disappears, and only “Russens hovedstyre 2009 ble” stays.

    Is there a setting that is wrong? Please help me.

Viewing 9 replies - 1 through 9 (of 9 total)
Viewing 9 replies - 1 through 9 (of 9 total)
  • The topic ‘My text disappears (2.7)’ is closed to new replies.