WordPress.org

Forums

My text disappears (2.7) (10 posts)

 1. Holm1891
  Member
  Posted 7 years ago #

  My text disappears when I press publish.
  Example:
  "Russens hovedstyre 2009 ble satt etter en lang prosess med sanking av stemmer og gjennomføring av intervjuer. Konkurransen var hard, men tilslutt ble en spredt gjeng samlet til en herlig introduksjonshelg arrangert av ROK. Vi har møter hver uke hvor diverse saker blir tatt opp, planlagt og gjennomført, og fremgangen kan du følge her på vår hjemmeside."

  When i press publish, all text disappears, and only "Russens hovedstyre 2009 ble" stays.

  Is there a setting that is wrong? Please help me.

 2. Holm1891
  Member
  Posted 7 years ago #

 3. mrmist
  Forum Janitor
  Posted 7 years ago #

  I have no issues posting that text, is that the actual text that you have the problem with?

  Try without plugins.

 4. Holm1891
  Member
  Posted 7 years ago #

  No, I have problem with everything I write. The text is abridged, how much I write. I don't use any plugins!

 5. Holm1891
  Member
  Posted 7 years ago #

  Please help me!

 6. Holm1891
  Member
  Posted 7 years ago #

  ???

 7. Holm1891
  Member
  Posted 7 years ago #

  Please help me!

 8. Holm1891
  Member
  Posted 7 years ago #

  Bump

 9. Holm1891
  Member
  Posted 7 years ago #

  Bump

 10. jeb0921
  Member
  Posted 7 years ago #

  I am having the same issue. I even tried to do a cut and paste for the file. Part of the article is there and the rest disappears. Anyone...

Topic Closed

This topic has been closed to new replies.

About this Topic