Support » Plugin: Very Simple Contact Form » Mobile phones don’t recognize text (maybe is problem with polish language/latin)

 • Resolved matrixpoland

  (@matrixpoland)


  I received mail from my subscriber but it can’t be read

  He send it from android/chrome and mobile phone

  C5=84skich artyku=C5=82=
  =C3=B3w na stronie. Bardzo d=C5=82ugo szuka=C5=82em informacji przez Google=
  na temat zachowa=C5=84 toksycznych w zwi=C4=85zku i zacz=C4=85=C5=82em szp=
  era=C4=87 dopiero po zako=C5=84czeniu toksycznej relacji. Chcia=C5=82bym Pa=
  nu opowiedzie=C4=87 o swojej by=C5=82ej relacji oraz pozna=C4=87 punkt widz=
  enia. Czuje si=C4=99 strasznie zdezorientowany po tym zwi=C4=85zku i nie mo=
  g=C4=99 si=C4=99 odp=C4=99dzi=C4=87 od my=C5=9Bli o tym wszystkim. B=C4=
  =99d=C4=99 niezmiernie wdzi=C4=99czny i z g=C3=B3ry dzi=C4=99kuj=C4=99.=20
Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 21 total)
 • Plugin Author Guido

  (@guido07111975)

  Hi,

  I don’t recognize this at all.. what kind of code did you post?

  My contact form should work well with all UTF-8 characters.. I think.

  Guido

  matrixpoland

  (@matrixpoland)

  I only copied what i received on e-mail.

  This

  “szuka=C5=82em informacji”

  must be

  “szukam informacji”

  Unncecessary =C5=82e which i don’t know what it is. And it is only when someone sends message with mobile

  This is problem with coding

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodowanie_polskich_znak%C3%B3w

  https://stackoverflow.com/questions/3291872/polish-characters-utf8-dont-show-right

  Plugin Author Guido

  (@guido07111975)

  Hi,

  Aha, I understand. The Stack topic includes a major function to solve this minor issue. I would lik to try something else.

  Are you able to add accept-charset="UTF-8" to the form tag of your contact form (file vscf-form).

  Check for string:

  
   $email_form = '<form class="vscf" id="vscf" method="post">
  

  Change into:

  
   $email_form = '<form class="vscf" id="vscf" accept-charset="UTF-8" method="post">
  

  And do a test afterwards.

  More info here.

  Guido

  Hi. Problem is not solved but now i know that this problem is not with mobile phones. Problem appers on PC too especially with long messages.

  To test it try to mail something with polish letters like:

  Kilka dni temu użytkownicy wykop.pl postanowili zawalczyć ze zdradami Polek, chwalącymi się takimi zachowaniami w internecie, a konkretnie na grupie „dziewczyny bez tabu” – grupie liczącej ponad 60 tysięcy członków. Te bardziej przebiegłe kobiety rozmawiają o swoich niegodziwych zachowaniach tylko szepcząc sobie do ucha, ale akurat w tym miejscu myślały, że są bezkarne i nikt ŻYCZLIWY nie wyciągnie wobec nich konsekwencji. Skala tych zachowań przerosła wszelkie oczekiwania, ponieważ kobiety z tych zachowań były dumne, pokazując jak bardzo partner i mąż nie jest godzien ich miłości, lojalności, zaufania, czy szacunku. Niejednokrotnie też „chwaliły” się bezwstydnie przyrodzeniem kochanka porównując z mężczyzną u swojego boku, którego przecież wielokrotnie zapewniały o swojej miłości. Użytkownicy wykopu zatem bardzo rozsądnie zechcieli powiadamiać zdradzonych mężczyzn o tym, że zostali zdradzeni, co spotkało się z groźbami karalnymi wobec nich, hejtem, a następnie ukryciem lub nawet usunięciem grupy.
  
  Sama akcja zaczęła się z jednak z innego powodu. Jeden z inicjujących akcję na grupie „dziewczyn bez tabu” mówi tak:
  
  Jaki był początkowy zamiar tego projektu? Pokazywanie najgłupszych wypowiedzi 15-latek jakie to one są w łóżku i ile razy chwaliły się, że dostawały wytrysk na twarz. Tak było na początku. Dostałem też screena od pewnej osoby z wykopu jak jedna z kobiet przyznaje się do zdrady swojego męża. Szybka akcja, zebranie dowodów i poszła wiadomość do niego. Nie jest to jedyna osoba, która się przyznała do tego.

  And send it with your plugin

  Message appers like that:

  Kilka dni temu u=C5=BCytkownicy wykop.pl postanowili zawalczy=C4=87 ze zdra=
  dami Polek, chwal=C4=85cymi si=C4=99 takimi zachowaniami w internecie, a ko=
  nkretnie na grupie =E2=80=9Edziewczyny bez tabu=E2=80=9D =E2=80=93 grupie l=
  icz=C4=85cej ponad 60 tysi=C4=99cy cz=C5=82onk=C3=B3w. Te bardziej przebieg=
  =C5=82e kobiety rozmawiaj=C4=85 o swoich niegodziwych zachowaniach tylko sz=
  epcz=C4=85c sobie do ucha, ale akurat w tym miejscu my=C5=9Bla=C5=82y, =
  =C5=BCe s=C4=85 bezkarne i nikt =C5=BBYCZLIWY nie wyci=C4=85gnie wobec nich=
  konsekwencji. Skala tych zachowa=C5=84 przeros=C5=82a wszelkie oczekiwania=
  , poniewa=C5=BC kobiety z tych zachowa=C5=84 by=C5=82y dumne, pokazuj=C4=
  =85c jak bardzo partner i m=C4=85=C5=BC nie jest godzien ich mi=C5=82o=
  =C5=9Bci, lojalno=C5=9Bci, zaufania, czy szacunku. Niejednokrotnie te=C5=
  =BC =E2=80=9Echwali=C5=82y=E2=80=9D si=C4=99 bezwstydnie przyrodzeniem koch=
  anka por=C3=B3wnuj=C4=85c z m=C4=99=C5=BCczyzn=C4=85 u swojego boku, kt=
  =C3=B3rego przecie=C5=BC wielokrotnie zapewnia=C5=82y o swojej mi=C5=82o=
  =C5=9Bci. U=C5=BCytkownicy wykopu zatem bardzo rozs=C4=85dnie zechcieli pow=
  iadamia=C4=87 zdradzonych m=C4=99=C5=BCczyzn o tym, =C5=BCe zostali zdradze=
  ni, co spotka=C5=82o si=C4=99 z gro=C5=BAbami karalnymi wobec nich, hejtem,=
  a nast=C4=99pnie ukryciem lub nawet usuni=C4=99ciem grupy.
  
  Sama akcja zacz=C4=99=C5=82a si=C4=99 z jednak z innego powodu. Jeden z ini=
  cjuj=C4=85cych akcj=C4=99 na grupie =E2=80=9Edziewczyn bez tabu=E2=80=9D m=
  =C3=B3wi tak:
  
  Jaki by=C5=82 pocz=C4=85tkowy zamiar tego projektu? Pokazywanie najg=C5=
  =82upszych wypowiedzi 15-latek jakie to one s=C4=85 w =C5=82=C3=B3=C5=BCku =
  i ile razy chwali=C5=82y si=C4=99, =C5=BCe dostawa=C5=82y wytrysk na twarz.=
  Tak by=C5=82o na pocz=C4=85tku. Dosta=C5=82em te=C5=BC screena od pewnej o=
  soby z wykopu jak jedna z kobiet przyznaje si=C4=99 do zdrady swojego m=
  =C4=99=C5=BCa. Szybka akcja, zebranie dowod=C3=B3w i posz=C5=82a wiadomo=
  =C5=9B=C4=87 do niego. Nie jest to jedyna osoba, kt=C3=B3ra si=C4=99 przyzn=
  a=C5=82a do tego.

  I diagnosed that this problem is not about polish letters but about length of the message.

  If we’re using paragraphs then no problem is visible, but when we’re using “wall of the text” without spaces then this problem is appearing.

  What i mean this text

  Kilka dni temu użytkownicy wykop.pl postanowili zawalczyć ze zdradami Polek, chwalącymi się takimi zachowaniami w internecie, a konkretnie na grupie „dziewczyny bez tabu” – grupie liczącej ponad 60 tysięcy członków. Te bardziej przebiegłe kobiety rozmawiają o swoich niegodziwych zachowaniach tylko szepcząc sobie do ucha, ale akurat w tym miejscu myślały, że są bezkarne i nikt ŻYCZLIWY nie wyciągnie wobec nich konsekwencji. Skala tych zachowań przerosła wszelkie oczekiwania, ponieważ kobiety z tych zachowań były dumne, pokazując jak bardzo partner i mąż nie jest godzien ich miłości, lojalności, zaufania, czy szacunku. Niejednokrotnie też „chwaliły” się bezwstydnie przyrodzeniem kochanka porównując z mężczyzną u swojego boku, którego przecież wielokrotnie zapewniały o swojej miłości. Użytkownicy wykopu zatem bardzo rozsądnie zechcieli powiadamiać zdradzonych mężczyzn o tym, że zostali zdradzeni, co spotkało się z groźbami karalnymi wobec nich, hejtem, a następnie ukryciem lub nawet usunięciem grupy.

  Must be like this to be properly displayed:

  Kilka dni temu użytkownicy wykop.pl postanowili zawalczyć ze zdradami Polek, chwalącymi się takimi zachowaniami w internecie, a konkretnie na grupie „dziewczyny bez tabu” – grupie liczącej ponad 60 tysięcy członków.

  Te bardziej przebiegłe kobiety rozmawiają o swoich niegodziwych zachowaniach tylko szepcząc sobie do ucha, ale akurat w tym miejscu myślały, że są bezkarne i nikt ŻYCZLIWY nie wyciągnie wobec nich konsekwencji. Skala tych zachowań przerosła wszelkie oczekiwania, ponieważ kobiety z tych zachowań były dumne, pokazując jak bardzo partner i mąż nie jest godzien ich miłości, lojalności, zaufania, czy szacunku.

  Niejednokrotnie też „chwaliły” się bezwstydnie przyrodzeniem kochanka porównując z mężczyzną u swojego boku, którego przecież wielokrotnie zapewniały o swojej miłości. Użytkownicy wykopu zatem bardzo rozsądnie zechcieli powiadamiać zdradzonych mężczyzn o tym, że zostali zdradzeni, co spotkało się z groźbami karalnymi wobec nich, hejtem, a następnie ukryciem lub nawet usunięciem grupy.

  Plugin Author Guido

  (@guido07111975)

  Hi,

  I have the same problem with this example text, but only when adding the 3 paragraphs. It does save properly in the database by the way, so there must be something happening with the submission (sending) only. When adding first paragraph only, no problem. Have to find out what breaks it.

  Guido

  Hope you find it because your lightweight plugin is very useful.

  Plugin Author Guido

  (@guido07111975)

  Hi,

  Did some more testing with other Polish texts blocks but no problems whatsoever… so does your text contain characters that can break the validation or are not UTF8 supported, perhaps?

  Guido

  Other polish texts are breaken too

  To jest migawka o charakterze filozoficznym z lat późno szczenięcych. Nazwę bohatera mej przypowiastki Józiem, bo nie pamiętam jak miał naprawdę na imię. Poza tym, brzmi frywolnie i niepoważnie, gombrowiczowsko. W sam raz. Stało się to gdzieś w połowie mojego liceum, czyli dość dawno temu 😉 Ambicją władz uczelni tej i innych było wbicie młodzi do głów mechanizmów funkcjonowania instytucji demokratycznych. A więc licealny „parlament” mogący stanowić o gazetce i innych pierdołach, bez realnej władzy, za to z całą pompą wyborów (jak to w despotiach- Dyr był despotą realnym, kochał niebezpieczny blichtr swej władzy, nosił upiorne krawaty). Fasadowy parlament obsadzono przedstawicielami, po jednym z klasy. Zazwyczaj prymusi, liderzy wszelakich kół naukowych, potem najbardziej zaradni, ci który na wycieczce organizowali znikąd skrzynkę wódki (dziś pewnie businessmani), a gdy wszystkich tych waria(n)tów zabrakło- jakaś postać najbardziej popularna.

  When i deleted
  – emoticon
  – characters like quotation marks
  – and (n)

  It is sent without coding problem

  Plugin Author Guido

  (@guido07111975)

  Hi,

  Have tried to solve this by using other filters for data sanitizing and escaping but did not succeed yet. Did you already do the same tests with other contact form plugins?

  Guido

  No i don’t. Do you know other lightweight plugins to test them?

  Plugin Author Guido

  (@guido07111975)

  No leightweight but I use Contact Form 7 sometimes.. will check it myself later tonight.

  Guido

  Contact Form 7 is heavy. Ive deleted it when before installing your plugin.

  Plugin Author Guido

  (@guido07111975)

  Just to compare, I mean. CF7 does handle this example code block properly. So there must be some filter I use or not use which is causing this somehow. Did not find ik yet, unfortunately.

  Guido

  Plugin Author Guido

  (@guido07111975)

  Hi,

  It’s not a filter but there must be a certain character (or multiple characters) in those texts that causes to break whole text. It only happens when copy-pasting one of these example texts. When I add other Polish texts everything works fine.

  So until now no solution. As soos as I know which character is causing this, I can set a filter that removes those characters from text.

  I’ve also did some testing with the characters / tags which are causing this, according to you, but in my case they did not break the text. Strange…

  Guido

Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 21 total)
 • The topic ‘Mobile phones don’t recognize text (maybe is problem with polish language/latin)’ is closed to new replies.