Support » Plugin: WordPress MU Domain Mapping » Minor fix: Please change PLUGINDIR to WP_PLUGIN_DIR

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
  • The topic ‘Minor fix: Please change PLUGINDIR to WP_PLUGIN_DIR’ is closed to new replies.