• KiotViet cần kiểm tra lại plugin đồng bộ giữa website và phần mềm KiotViet.Lâu lâu tự nhiên có vài đơn hàng mà trong đó có 1-2 sản phẩm tự bật bị đồng bộ qua Kiot, khiến toàn bộ thông tin sản phẩm hiện có trên website bị thay đổi và trắng xóa, biển thể thành đơn giản. Còn trên Kiot tự tạo ra 1 sản phẩm mới với danh mục “khác”. Trong cài đặt không bật đồng bộ sản phẩm, đã tắt những thứ liên quan đến đồng bộ sản phẩm ở chữ KHÔNG. Chỉ cho phép đồng bộ đơn hàng từ website về KiotViet. Việc này dẫn tới đôi lúc xảy ra lỗi thông tin ở website, vì website có SEO, nên phải restore lại backup của ngày trước để khôi phục sản phẩm bị đồng bộ mất trắng thông tin. May là website mình cho backup mỗi ngày chứ không thôi toang.

  • The topic ‘Lỗi tự đồng bộ sản phẩm dù đã chặn và tắt trong cài đặt’ is closed to new replies.