Support » Plugin: KiotViet Sync » Lỗi Sorry, you are not allowed to access this page.

 • Ở bản mới nhất hiện tại 1.2.0, KiotViet viết sai url trong hàm add_menu_page ở line 151, trong file admin/class-kiotviet-sync-admin.php dẫn tới sau khi cài đặt plugin, ko thể truy cập được vào backend cấu hình kiotviet.
  Mình phải tạm sửa code lại như sau để cho plugin hoạt động được:

  		add_menu_page(
  			'KiotViet Sync',
  			'KiotViet Sync',
  			'manage_options',
  			'kiotviet-sync',
  			array($this, 'display_plugin_setup_page'),
  			'',
  			'10'
  		);

  mong bên bạn fix sớm lỗi này.
  Thanks!
  update: lỗi này ko xuất hiện nữa ở web thứ 2 mình cài lên nhưng vẫn bị ở web thứ 1, chẳng hiểu =))

 • The topic ‘Lỗi Sorry, you are not allowed to access this page.’ is closed to new replies.