Support » Plugin: Shipping Viet Nam WooCommerce » Lỗi khi Ship to different Address ?

  • Phạm Nghĩa

    (@phamthanhnghia)


    Không thực hiện giao hàng được khi chọn giao ở địa chỉ khác ?
    Số tiền hàng hóa đang bằng với tiền thu hộ.
    Cần thêm hook action khi tạo vận đơn success để developer dễ hook function.

  • The topic ‘Lỗi khi Ship to different Address ?’ is closed to new replies.