Support » Plugin: Woo Viet - WooCommerce for Vietnam » Lỗi hiển thị “Tỉnh / Bang” trong Email đơn hàng

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Thread Starter nmtnguyen56

  (@nmtnguyen56)

  Mình đã khắc phục được bằng cách đổi tên các trường thành tiếng Việt có dấu như sau:
  https://bom.to/4gNwV3VWeK0QJ

  Mong nhận được bản update từ bạn @@!

  Plugin Author Dat Hoang

  (@htdat)

  Hi @nmtnguyen56,

  Mình thấy bạn đang customize email. Nếu bạn không customize như vậy, chỉ dùng default theme và chỉ với 2 plugin WooCommerce và Woo Viet, thì vấn đề này còn đó không?

  Mình đã khắc phục được bằng cách đổi tên các trường thành tiếng Việt có dấu như sau:
  https://bom.to/4gNwV3VWeK0QJ

  Mình thấy bạn thay key của array thành tiếng Việt thì không rõ là có vấn đề gì giữa các phiên bản PHP không, nên nói chung đây cũng không hẳn là phương xử lý tối ưu.

  Thread Starter nmtnguyen56

  (@nmtnguyen56)

  Đúng, vấn đề này chỉ xảy ra khi Customize email. Nhưng nếu để Default theme thì nó sẽ không hiển thị các label “Công ty, Họ và tên, Địa chỉ“; nó chỉ xuống dòng cho các trường được input này và sẽ rất khó để phân biệt.

  Hiện tại mình đang dùng phiên bản PHP 7.2 và làm theo cách trên thì không có vấn đề gì xảy ra: bit.ly/3dYkoPl

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • The topic ‘Lỗi hiển thị “Tỉnh / Bang” trong Email đơn hàng’ is closed to new replies.