Support » Plugin: KiotViet Sync » Kiot Viet không chăm sóc cho Plugin này nữa sao?

  • MÌnh đã theo dõi plugin này hơn một năm rồi! KHông có gì tiến triển hết? Plugin chính chủ gì kỳ quá? Rồi phải đi mua Plugin ngoài, xài cũng chả ra sao?
    Mình thấy giao diện plugin khá đẹp và chuyên nghiệp, sao lại không phát triển hoàn thiện nó đi!

  • The topic ‘Kiot Viet không chăm sóc cho Plugin này nữa sao?’ is closed to new replies.