Support » Plugin: OT Flatsome Vertical Menu » Hỏi cách thêm hình or icon khác lên Menu

  • Resolved buddy81

    (@buddy81)


    Mình muốn Hỏi cách thêm hình or icon khác lên Menu
    Ví dụ thêm bộ icon từ Fontawesome or hình ảnh khác chẳng hạn
    Cám ơn !

Viewing 1 replies (of 1 total)
Viewing 1 replies (of 1 total)
  • The topic ‘Hỏi cách thêm hình or icon khác lên Menu’ is closed to new replies.