• Plugin này rất hay, tuy nhiên theo mình còn thiếu 2 option quan trọng:
    1. Show Chat Bubble on mobile devices ?
    2. Set position of Chat Bubble on mobile devices and desktop devices (Margin left, right, top, bottom)
    Nếu bạn bổ sung thêm 2 option này thì plugin hoàn hảo. Mong tin bạn !

  • The topic ‘Góp ý về plugin Chat Bubble’ is closed to new replies.