Support » Theme: GamePress » GamePress- transferring entries to review games, placing the category on the top

 • Czy istnieje możliwość
  -przeniesienia wpisów do recenzji gier,
  -umieszczenia kategorii na górnym pasku(tam gdzie strony)?
  ____
  Is it possible to
  -transfer of entries to review games
  -put category on the top bar (where the page)?
  Google Translate 😀

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Theme Author alex27

  (@alex27)

  1. No, at least not in an easy way. There’s a plugin called Post Type Converter, you could give it a try.
  2. Yes, you can create your own menus in Appereance->Menus.

  Dziękuję za pomoc. Post Type Converter znacznie pomógł w przeniesieniu wpisów. Uporałem się również z menu.
  Jednak pojawił się problem ze sliderem na stronie głównej. Kiedy ustawię, aby wyświetlał wpisy z wybranej kategorii, to pokazuje ostatnie wpisy. Jak to naprawić?
  ____
  Thank you for your help. Post Type Converter greatly helped in the transfer of records. Also solved the menu.
  However, there was a problem with the slider on the home page. When I set to display the entries in the selected category, it displays the latest posts. How do I fix this?

  Theme Author alex27

  (@alex27)

  It’s too little information. Maybe it’s a cache problem, did you try it in another browser. Is it possible that all newest posts are also from your selected category? Or maybe there’s a plugin conflict? Did you try disabling plugins and see if that helps?

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • The topic ‘GamePress- transferring entries to review games, placing the category on the top’ is closed to new replies.