• Plugin này mình bị 2 lỗi và đã fix như sau:

  Lỗi 1: “limit-image-size” in /xxx/wp-content/plugins/inet-webkit/inc/frontend/inet-auto-resize-image.php on line 3
  Sửa lỗi:
  1. Mở tệp inet-auto-resize-image.php trong trình chỉnh sửa mã nguồn.
  2. Đến dòng 3 và kiểm tra xem có câu lệnh nào liên quan đến “limit-image-size” không.
  3. Nếu câu lệnh đó không cần thiết hoặc gây ra lỗi, bạn có thể xóa nó.
  4. Lưu tệp và tải lại trang để kiểm tra xem lỗi đã được khắc phục chưa.
  Lỗi 2: arning: Undefined array key “fanpage-id” in /xxx/wp-content/plugins/webkit/inc/frontend/inet-webkit-customer-care-channel.php on line 29
  Sửa lỗi:
  Kiểm tra xem khóa ‘fanpage-id’ có tồn tại trong mảng $inet_wk_options['inet-webkit-opt-contact']['general-contact'] hay không trước khi sử dụng nó. Bạn có thể sử dụng hàm isset() để kiểm tra:
  $facebook_chat = isset($inet_wk_options[‘inet-webkit-opt-contact’][‘general-contact’][‘fanpage-id’]) ? $inet_wk_options[‘inet-webkit-opt-contact’][‘general-contact’][‘fanpage-id’] : ”;
  Hi vọng, inet sẽ sửa lỗi này torng bản cập nhật tới

 • The topic ‘Fix lỗi’ is closed to new replies.