Support » Plugin: Woo Viet - WooCommerce for Vietnam » Field not correct

 • Resolved dattranit

  (@dattranit)


  Hello Team,

  Mình đang dựng thử 1 site trong quá trình thử nghiệm và mình có dùng plugin wooviet cho thanh toán.

  Hiện tại mình thấy có vẻ 1 vài fields đang bị sắp xếp nhầm dẫn đến việc tính phí ship của mình ko thành công.

  Ví dụ như hình mình gửi: Field billing_city đang là Quận/Huyện, đúng của field này phải là Thành Phố / Tỉnh.
  https://drive.google.com/file/d/1AyMVEGyV_FxfFZElV6F8uv4Lpp2WfgTt/view?usp=sharing
  Thank You.

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • The topic ‘Field not correct’ is closed to new replies.