Support » Plugin: SupportCandy » Fantastische supportplugin

 • Voor onze organisatie waren we op zoek naar een manier om onze medewerkers de mogelijkheid te geven om problemen op vlak van IT door te geven. Na een grondige zoektocht kwamen we uit op SupportCandy. Buiten de naam bleek de plugin zeker en vast ook de moeite te zijn.

  De grote mogelijkheid om het uiterlijk en de labels aan te passen, was voor ons een grote troef. Op deze manier kon de supportpagina geïntegreerd worden met onze huidige personeelswebsite.

  We werken binnen de organisatie voornamelijk met mensen die de computer enkel gebruiken voor het hoogstnodige. Dit zorgt ervoor dat we een systeem zochten dat eenvoudig is en gemakkelijk bruikbaar. Door de grote knop “Nieuw Ticket” is het voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren. In de bevestigingsemails hebben we extra info gegeven hoe men kan antwoorden op tickets.

  Natuurlijk gebruikt nog niet iedereen dit systeem. Als admin is het handig dat we zelf tickets kunnen aanmaken op naam van medewerkers. De medewerker krijgt hiervan een email waardoor de link met het supportsysteem snel gemaakt is.

  Zijn er nadelen aan SupportCandy? Natuurlijk.
  We werken met Hestia (theme). Dit is een gratis theme, ideaal voor onze personeelswebsite. Hierbij verscheen SC niet steeds goed. Dit ligt dan echter aan de template en niet aan HS (volgens ons). Het inlogsysteem van SC was voor ons ook niet uitgebreid genoeg (enkel met adressen . Ook dit is natuurlijk snel op te lossen met een extra plugin.
  Deze nadelen zijn waarschijnlijk eenvoudig op te lossen via het support forum hier op WordPress.org. Voor ons waren dit zaken die we zelf in orde kunnen maken.

  Algemeen is Support Candy een fantastische plugin waarbij alle nodige onderdelen van een support/ticketsysteem aanwezig zijn en zelf aangepast kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat deze plugin gebruikt kan worden voor alle mogelijke sectoren.

  Zeker een aanrader!

  **************English*************
  For our organization we were able to give IT to the IT-the employees. After a thorough search, we came to SupportCandy. Outside of the name, the plugin certainly proved to be worthwhile.

  The great opportunity to adjust the look and the labels was a big plus for us. This way the support page could be carried with our current personnel website.

  We work with the computer for the much needed. This ensures that we search for a system that is simple and easy to use. The big button “New Ticket” makes it clear what needs to be done. In the confirmation e-mail we have given extra information about how men can reply to tickets.

  Of course this system still uses. As admin it is useful that we can send tickets ourselves in the name of employees. The provider receives an e-mail that the link with the support system is made quickly.

  Are there disadvantages to SupportCandy? Of course.
  We work with Hestia (theme). This is a free theme, ideal for our staff website. SC did not always appear well. This is the icon and not HS (according to us). The login system of SC was not extensive enough for us either.
  These disadvantages are easily solved through the support forum here on WordPress.org. For us, these were things that we can do ourselves.

  In general Support Candy is a fantastic plugin that can support all kinds of support of a support / ticket system. This ensures that this plug-in can be used for all possible sectors.

  Highly recommended!

 • The topic ‘Fantastische supportplugin’ is closed to new replies.