Support » Plugin: BackWPup - WordPress Backup Plugin » Error when start backup job.

 • Resolved dfmcvn

  (@dfmcvn)


  I’ve created a job, but when I try to run it, I get this error message:

  Folder /home/dhcc.pw/public_html/wp-content not allowed, please use another folder.
  https://i.imgur.com/HXzFPe3.png

  Why is this folder not allowed? And how to use another folder?
  Thanks you.

Viewing 12 replies - 1 through 12 (of 12 total)
 • Plugin Support BWU support

  (@duongcuong96)

  @dfmcvn
  Please give me your server info in BackWPUp -> Settings -> Infomation 🙂

  Thread Starter dfmcvn

  (@dfmcvn)

  Can I use VNese? =x=

  Thread Starter dfmcvn

  (@dfmcvn)

  WordPress version: 4.9.7
  BackWPup version: 3.6.0
  PHP version: 7.1.19 (64bit)
  MySQL version: 10.0.35-MariaDB
  cURL version: 7.29.0
  cURL SSL version: NSS/3.34
  WP-Cron url: https://dhcc.pw/wp-cron.php
  Server self connect: Response Test O.K.
  Document root: /home/dhcc.pw/public_html
  Temp folder: /home/dhcc.pw/public_html/wp-content/uploads/backwpup-fb8779-temp/
  Log folder: /home/dhcc.pw/public_html/wp-content/
  Server: nginx/1.14.0
  Operating System: Linux
  PHP SAPI: fpm-fcgi
  Current PHP user: nginx
  Maximum execution time: 180 seconds
  BackWPup maximum script execution time: 30 seconds
  Alternative WP Cron: Off
  Disabled WP Cron: On
  CHMOD Dir: 0755
  Server Time: 12:29
  Blog Time: 19:29
  Blog Timezone: Asia/Ho_Chi_Minh
  Blog Time offset: 7 hours
  Blog language: en-US
  MySQL Client encoding: utf8mb4
  PHP Memory limit: 256M
  WP memory limit: 40M
  WP maximum memory limit: 256M
  Memory in use: 16.00 MB
  Disabled PHP Functions:: shell_exec
  Loaded PHP Extensions:: Core, PDO, Phar, Reflection, SPL, SimpleXML, Zend OPcache, apcu, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dom, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, hash, iconv, igbinary, json, libxml, mbstring, mcrypt, memcache, memcached, msgpack, mysqli, mysqlnd, newrelic, openssl, pcre, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, posix, redis, session, shmop, sockets, sqlite3, standard, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib
  
  Plugin Support BWU support

  (@duongcuong96)

  =))
  ố kê

  Thread Starter dfmcvn

  (@dfmcvn)

  Ô kê xong rồi thôi hả 😭
  Xem giúp em với bác ơi.

  2-3 hôm trước vẫn bình thường. Xong có một bạn admin khác lỡ xoá. Đến lúc em cài lại thì không run job được nữa.

  Plugin Support BWU support

  (@duongcuong96)

  @dfmcvn
  bác thử xoá job đấy đi, tạo 1 job mới hoặc gỡ plugin cài lại xem sao nhá, ko đc báo em

  Thread Starter dfmcvn

  (@dfmcvn)

  Được rồi bác ạ, hehe.
  Cảm ơn bác đã hỗ trợ.

  Thread Starter dfmcvn

  (@dfmcvn)

  TL;DR: remove then reinstall the plugin.

  Plugin Support BWU support

  (@duongcuong96)

  @dfmcvn
  bác ơi bác giúp em đánh giá nhiều sao cho plugin với :3
  đội ơn bác ạ :3, hí hí hí
  link đây ạ: https://wordpress.org/support/plugin/backwpup/reviews#new-post

  Plugin Support BWU support

  (@duongcuong96)

  For others got this problem, as @dfmcvn said, please try to remove then reinstall the plugin 😉
  If it doesn’t help, just let me know.
  Thanks 😀

  Thread Starter dfmcvn

  (@dfmcvn)

  haha, chúc bác làm việc vui vẻ, em đã dùng & rate plugin lâu rồi=)))
  https://i.imgur.com/1urhJUg.png

  Plugin Support BWU support

  (@duongcuong96)

  @dfmcvn
  tks bác hihi :3
  chúc bác cuối tuần vui vẻ 😉

Viewing 12 replies - 1 through 12 (of 12 total)
 • The topic ‘Error when start backup job.’ is closed to new replies.