Support » Fixing WordPress » Dziwny kod pojawiający się u góry strony

  • Na panelu administracyjnym zarówno jak i na samej stronie oprócz wszystkich graficznych elementów pojawił się jakiś dziwny ciąg liczb i liter chyba jakiś kod… Nie wiem skąd to się wzięło i jak to naprawić. Proszę o pomoc!

    The page I need help with: [log in to see the link]

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • I don’t see any numbers, please take a screen shot and post, so we can see what is the actual problem.

    If possible use English, it will give better response.

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • The topic ‘Dziwny kod pojawiający się u góry strony’ is closed to new replies.