Support » Plugin: Woo Viet - WooCommerce for Vietnam » Đơn hàng bị treo ở trạng thái “Chờ thanh toán”

 • Resolved Kaiderella

  (@kaiderella)  Chào bạn,

  Hiện tại mình đang cài plugin Woo Viet và gặp phải lỗi đơn hàng bị treo ở trạng thái “Chờ thanh toán”, mặc dù khách hàng đã thanh toán thành công rồi.

  Kiểm tra error_log thì thấy thông báo như sau:

  [14-May-2018 08:08:04 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function get_currency() on null in […]/wp-content/plugins/woo-viet/inc/class-wooviet-vnd-paypal-standard.php:123
  Stack trace:
  #0 […]/wp-includes/class-wp-hook.php(286): WooViet_VND_PayPal_Standard->match_currency_order(Array)
  #1 […]/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters(”, Array)
  #2 […]/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array)
  #3 […]/wp-content/plugins/woocommerce/includes/gateways/paypal/includes/class-wc-gateway-paypal-ipn-handler.php(49): do_action(‘valid-paypal-st…’, Array)
  #4 […]/wp-includes/class-wp-hook.php(286): WC_Gateway_Paypal_IPN_Handler->check_response(”)
  #5 […]/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters(”, Array)
  #6 […]/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array)
  #7 […] in […]/wp-content/plugins/woo-viet/inc/class-wooviet-vnd-paypal-standard.php on line 123

  Mình đang dùng PHP 7.2.5 và Woo Viet v1.4.2.

  Cảm ơn bạn

Viewing 1 replies (of 1 total)
Viewing 1 replies (of 1 total)
 • The topic ‘Đơn hàng bị treo ở trạng thái “Chờ thanh toán”’ is closed to new replies.