Support » Fixing WordPress » Custom post type Future to Publish

 • Hi!

  I´m having some trouble with saving custom post type content when going from future to publish. When I set a post to be published in the future, it will be published, but all my custom field contents will be erased. Except the title, which must mean that I´m doing something wrong saving the custom fields.

  Thankful for all help I can get! (first time posting in the forum)

  Here is my functions.php (it´s in a child theme). You will find two CPT, both which I am having trouble with.

  <?php
  
  function create_permadi_com_post_type()
  {
  	register_post_type('veckansblommor',
  		array(
  			'labels' => array(
  			'name' => __('Veckans blommor/tema'),
  			'singular_name' => __('Veckans blommor/tema'),
  		 ),
  		'public' => true,
  		'publicly_queryable' => true,
  		'show_ui' => true,
  		'query_var' => true,
  		'rewrite' => array('slug'=>'','with_front'=>false),
  		'rewrite' => true,
  		'capability_type' => 'post',
  		'hierarchical' => false,
  		'menu_position' => 9,
  		'supports' => array('title'),
  		)
  
  	);
  
  register_post_type('slide',
  		array(
  			'labels' => array(
  			'name' => __('Slide'),
  			'singular_name' => __('Slide'),
  		 ),
  		'public' => true,
  		'publicly_queryable' => true,
  		'show_ui' => true,
  		'query_var' => true,
  		'rewrite' => array('slug'=>'','with_front'=>false),
  		'rewrite' => true,
  		'capability_type' => 'post',
  		'hierarchical' => false,
  		'menu_position' => 9,
  		'supports' => array('title', 'thumbnail'),
  		)
  
  	);
  
  }
  
  function create_permadi_com_metaboxes()
  {
  	add_meta_box("book-form-meta-box", "Veckans blommor", "init_permadi_com_book_type_metaboxes", "veckansblommor");
  	add_meta_box("book-form-meta-box", "Slide", "init_permadi_com_book_type_metaboxes2", "slide");
  
  }
  
  function save_permadi_com_metaboxes($postId, $post=null)
  {
  	if ($post->post_type=="veckansblommor")
  	{ 
  
       // check autosave
      if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) {
        return $post_id;
      }
  
  		update_post_meta($postId, "veckanstema", $_POST['veckanstema']);
  		update_post_meta($postId, "veckansblommor1", $_POST['veckansblommor1']);
  		update_post_meta($postId, "veckansblommor2", $_POST['veckansblommor2']);
  		update_post_meta($postId, "veckansblommor3", $_POST['veckansblommor3']);
  		update_post_meta($postId, "veckansblommor4", $_POST['veckansblommor4']);
  		update_post_meta($postId, "veckansblommor5", $_POST['veckansblommor5']);
  		update_post_meta($postId, "veckansblommor6", $_POST['veckansblommor6']);
  		update_post_meta($postId, "veckansblommor7", $_POST['veckansblommor7']);
  		update_post_meta($postId, "veckansblommor8", $_POST['veckansblommor8']);
  		update_post_meta($postId, "veckansblommor9", $_POST['veckansblommor9']);
  		update_post_meta($postId, "veckansblommor10", $_POST['veckansblommor10']);
  
  				}
  					if ($post->post_type=="slide")
  	{ 
  
       // check autosave
      if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) {
        return $post_id;
      }
  
  		update_post_meta($postId, "slidetext", $_POST['slidetext']);
  		update_post_meta($postId, "slidelänk", $_POST['slidelänk']);
  
  				}
  }
  
  function init_permadi_com_book_type_metaboxes()
   {
   global $post;
   $bookCustomData=get_post_custom($post->ID);
   $veckanstema = $custom["veckanstema"][0];
   $veckansblommor1 = $custom["veckansblommor1"][0];
   $veckansblommor2 = $custom["veckansblommor2"][0];
   $veckansblommor3 = $custom["veckansblommor3"][0];
   $veckansblommor4 = $custom["veckansblommor4"][0];
   $veckansblommor5 = $custom["veckansblommor5"][0];
   $veckansblommor6 = $custom["veckansblommor6"][0];
   $veckansblommor7 = $custom["veckansblommor7"][0];
   $veckansblommor8 = $custom["veckansblommor8"][0];
   $veckansblommor9 = $custom["veckansblommor9"][0];
   $veckansblommor10 = $custom["veckansblommor10"][0];
  
   ?>
  
  <p><label>Beskrivning av veckans tema</label></p>
  <textarea cols="80" rows="7" name="veckanstema"><?php echo $bookCustomData['veckanstema'][0]; ?></textarea>
  
  <p><label>Veckans blomma 1</label></p>
  <textarea cols="40" rows="2" name="veckansblommor1"><?php echo $bookCustomData['veckansblommor1'][0]; ?></textarea>
  
  <p><label>Veckans blomma 2</label></p>
  <textarea cols="40" rows="2" name="veckansblommor2"><?php echo $bookCustomData['veckansblommor2'][0]; ?></textarea>
  
  <p><label>Veckans blomma 3</label></p>
  <textarea cols="40" rows="2" name="veckansblommor3"><?php echo $bookCustomData['veckansblommor3'][0]; ?></textarea>
  
  <p><label>Veckans blomma 4</label></p>
  <textarea cols="40" rows="2" name="veckansblommor4"><?php echo $bookCustomData['veckansblommor4'][0]; ?></textarea>
  
  <p><label>Veckans blomma 5</label></p>
  <textarea cols="40" rows="2" name="veckansblommor5"><?php echo $bookCustomData['veckansblommor5'][0]; ?></textarea>
  
  <p><label>Veckans blomma 6</label></p>
  <textarea cols="40" rows="2" name="veckansblommor6"><?php echo $bookCustomData['veckansblommor6'][0]; ?></textarea>
  
  <p><label>Veckans blomma 7</label></p>
  <textarea cols="40" rows="2" name="veckansblommor7"><?php echo $bookCustomData['veckansblommor7'][0]; ?></textarea>
  
  <p><label>Veckans blomma 8</label></p>
  <textarea cols="40" rows="2" name="veckansblommor8"><?php echo $bookCustomData['veckansblommor8'][0]; ?></textarea>
  
  <p><label>Veckans blomma 9</label></p>
  <textarea cols="40" rows="2" name="veckansblommor9"><?php echo $bookCustomData['veckansblommor9'][0]; ?></textarea>
  
  <p><label>Veckans blomma 10</label></p>
  <textarea cols="40" rows="2" name="veckansblommor10"><?php echo $bookCustomData['veckansblommor10'][0]; ?></textarea>
  
  <?php
  }
  
  function init_permadi_com_book_type_metaboxes2()
   {
   global $post;
   $bookCustomData=get_post_custom($post->ID);
   $slidetitel = $custom["slidetitel"][0];
   $slidetext = $custom["slidetext"][0];
   $slidelänk = $custom["slidelänk"][0];
  
   ?>
  
  <p><label>Slidebeskrivning</label></p>
  <textarea cols="80" rows="2" name="slidetext"><?php echo $bookCustomData['slidetext'][0]; ?></textarea>
  
  <p><label>Slidelänk</label></p>
  <textarea cols="80" rows="2" name="slidelänk"><?php echo $bookCustomData['slidelänk'][0]; ?></textarea>
  
  <?php
  }
  
  function veckansblommor_edit_columns($columns){
   $columns = array(
    "cb" => "<input type=\"checkbox\" />",
    "title" => "Veckans tema",
    "veckanstema" => "Beskrivning",
    "date" => "Datum",
  
   );
  
   return $columns;
  }
  function veckansblommor_custom_columns($column){
   global $post;
  
   switch ($column) {
    case "veckanstema":
     $custom = get_post_custom();
     echo $custom["veckanstema"][0];
     break;
  
   }
  }
  
  function slide_edit_columns($columns){
   $columns = array(
    "cb" => "<input type=\"checkbox\" />",
    "title" => "Slidetitel",
    "slidetext" => "Beskrivning",
    "slidelänk" => "Länk",
    "date" => "Datum",
  
   );
  
   return $columns;
  }
  function slide_custom_columns($column){
   global $post;
  
   switch ($column) {
    case "slidetext":
     $custom = get_post_custom();
     echo $custom["slidetext"][0];
     break;
     case "slidelänk":
     $custom = get_post_custom();
     echo $custom["slidelänk"][0];
     break;
   }
  }
  add_action('publish_future_post', 'save_permadi_com_metaboxes', 1);
  add_action('init', 'create_permadi_com_post_type');
  add_action('admin_init', 'create_permadi_com_metaboxes');
  add_action('wp_insert_post', 'save_permadi_com_metaboxes', 10, 2);
  add_action("manage_posts_custom_column", "veckansblommor_custom_columns");
  add_filter("manage_edit-veckansblommor_columns", "veckansblommor_edit_columns");
  add_action("manage_posts_custom_column", "slide_custom_columns");
  add_filter("manage_edit-slide_columns", "slide_edit_columns");
  
  add_action('wp_dashboard_setup', 'my_custom_dashboard_widgets');
  
  function my_custom_dashboard_widgets() {
  global $wp_meta_boxes;
  
  wp_add_dashboard_widget('custom_help_widget', 'Välkommen till Grow by Kelli & Caisa - adminpanelen', 'custom_dashboard_help');
  }
  
  function custom_dashboard_help() {
  echo '<p>Detta är panelen från vilken du kan administrera hela webbplatsen. I panelen hittar du Teknisk support, Besöksstatistik från Google Analytics, Försäljningsstatistik och övrig användbar information om webbplatsen.</p>';
  echo '<h4>Funktioner på GrowEco.se</h4>';
  echo '<p>Med GrowEco.se administrationspanel kan du administrera hela webbplatsen. Du kan hantera:
  Produkter, Produktkategorier, Produktvariationer, Kuponger, Beställningar, Betalningar, Kunder, Bloggen, Veckans tema, Statiska sidor, Media, Användare och Statistik.</p>';
  echo '<p>Om du önskar fler funktioner till din webbplats eller behöver tekniskt support, vänligen använd kontaktformuläret nedan.</p>';
  
  }
  
  // Create the function to use in the action hook
  function example_remove_dashboard_widgets() {
  	remove_meta_box( 'dashboard_quick_press', 'dashboard', 'side' );
  	remove_meta_box( 'dashboard_incoming_links', 'dashboard', 'normal' );
  	remove_meta_box( 'dashboard_recent_drafts', 'dashboard', 'side' );
  	remove_meta_box( 'dashboard_primary', 'dashboard', 'side' );
  	remove_meta_box( 'dashboard_secondary', 'dashboard', 'side' );
  	remove_meta_box( 'dashboard_right_now', 'dashboard', 'normal' );
  	remove_meta_box( 'dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal' );
  	remove_meta_box( 'dashboard_plugins', 'dashboard', 'normal' );
  } 
  
  // Hoook into the 'wp_dashboard_setup' action to register our function
  add_action('wp_dashboard_setup', 'example_remove_dashboard_widgets' );
  
  //remove wp e-commerce stuff from head
  add_action( 'wp_print_styles', 'my_deregister_styles', 100 );
  
  function my_deregister_styles() {
   wp_deregister_style( 'wpsc-product-rater' ); // prevents the product_rater.css from being loaded
   wp_deregister_style('wp-e-commerce-dynamic'); // prevents the dynamic css everyone's talking about in this thread http://getshopped.org/forums/topic.php?id=5638
   wp_deregister_style( 'wpsc-thickbox' ); // prevents the thickbox CSS from being loaded
   wp_deregister_script( 'wpsc-thickbox' ); // prevents the thickbox script from being loaded from being loaded
   wp_deregister_script('jquery-rating'); // prevents ratings script from being loaded
   remove_action('wp_head', 'wpsc_product_list_rss_feed'); // prevents RSS feed from being loaded
  }
Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Got it!

  I removed the add_action call in the bottom and put it together with the function like this:

  add_action(‘save_post’, ‘save_details’);
  function save_details() {

  And it worked!

  Or so I thought… Worked for post that were already created, not for new posts…
  Now its not even saving posts…

  Please help!

  global $post; DID IT! Yaaay!

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • The topic ‘Custom post type Future to Publish’ is closed to new replies.